De smittede er en mann i aldersgruppen 40-50 år, som er nærkontakt til den smittede læreren på Frøysland barneskole. Han er ikke selv ansatt på skolen. Så langt er det ingen flere elever eller ansatte ved Frøysland barneskole som har testet positivt på koronaviruset.

De tre andre er en mann i aldersgruppen 30-40 år og hans to barn i aldersgruppen 0-10 og 10-20 år. Disse smittetilfellene har ingen tilknytning til Frøysland barneskole, men er smittet av et familiemedlem fra en kommune på Østlandet.

Det ene barnet er elev på Holum barneskole, og det andre går i Espira barnehage på Sånum. To klasser ved Holum barneskole, til sammen 46 elever, er satt i karantene. I tillegg er 12 ansatte ved Holum barneskole og kirken satt i karantene. Et fellesarrangement i kirken er årsaken til at to klasser og kirken er berørt.

I Espira barnehage på Sånum er 36 barn og 11 ansatte satt i karantene.

Oppdatering lørdag kveld:

Smittesporing og testing i dag har gått gint. Så langt er det ingen nye positive tester.

Smittesituasjonen

Vi har god oversikt og kontroll på smitten. De som er smittet er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene. Det er gjort nødvendige tiltak for å begrense smitte. Vi jobber med smittesporing, testing, isolasjon og karantene gjennom helgen.

Testing

Foreldre og ansatte ved den aktuelle skolen og barnehagen er varslet. Vi kontakter alle for å avtale tid til testing. Testing av barnehagebarn, skolebarn og ansatte vil foregå på mandag. Øvrige nærkontakter testes lørdag.

Vi tester skole- og barnehagebarn på dag 5 etter eksponering. Dette gir det mest riktige resultatet, og da unngår vi å teste barna mer enn en gang.

 

Er det trygt å sende barna på skolen og i barnehagen?

Lindesnes kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet (FHI) om hva vi skal gjøre når vi får noen som er smittet i kommunen vår. De personene som vi mener kan være utsatt for smitte satt i karantene. Det er foreløpig ingenting som tilsier at andre kan være utsatt for smitte. Barnehagene og skolene er gode på smittevern og har tett dialog med kommuneoverlegen. Vi mener derfor det er trygt å sende barna på skolen og i barnehagen, og ansatte kan være trygge på å gå på jobb, men vi er helt avhengige av at alle følger smittevernreglene og holder seg hjemme hvis de er syke/har symptomer.

Karantene

Pårørende eller andre i husstanden til de som er i karantene, er ikke selv i karantene. De kan gå på skole og jobb som normalt, men må i karantene og testes dersom de utvikler symptomer. 

Hva innebærer karantene og hvordan skal andre husstandsmedlemmer forholde seg til dette? 

Hva kan du som forelder gjøre?

Kommuneoverlege Viggo Lütcherath påpeker viktigheten av at alle nå bidrar til å begrense smitte ved å følge smittevernreglene.  Det er viktig at alle holder avstand, vasker hender og ikke kommer på skole og jobb med symptomer.

Alle som får symptomer bør ta kontakt med legevakten på telefon 116117 og teste seg. Hvis du kan vente til mandag med å teste deg, kan du bestille testen på vår nettside. Koronatelefonen er åpen mandag – fredag kl. 09.-11.00 og 12-14.00. Telefonnummer 468 38 068.