Se møtet på Kommune-TV:

Du kan se møtet på kommune-TV direkte fra klokken 17.00, eller du kan se det i opptak når det passer deg. 

Orienteringer:

 • Rådmann Kyrre Jordbakke om koronasituasjonen 
 • Agder Energi om fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi

Saker til behandling:

 • Opprettelse av nytt underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse
 • Håndtering av innsigelse mot planforslag for Oasen skole
 • Søknad om tilskudd til vedlikehold av kirkebygg
 • Frivillighetserklæring Lindesnes kommune
 • 2. gangsbehandling av detaljregulering for Solheim
 • Klagesak: detaljregulering for Småbakkan vest
 • Godkjenning av standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 • Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer punkt 5.8 og 6.2
 • Overføring av ubrukte investeringsbevilgninger fra 2020
 • Godkjenning av årsmelding og regnskap for Mankalk 2020
 • Valg til underutvalg for livskvalitet, mestring og folkehelse
 • Valg til navnekomite
 • Nytt valg til eldrerådet

Innlegg:

Barne- og ungdomsrådet har et innlegg i møtet.

Interpellasjoner:

 • Fra Venstre om skifte av gatenavn
 • Fra Frp om matpakke i barnehage i mars

Møteinnkalling og sakspapirer:

Du finner møteinnkalling og sakspapirer i innsynsløsningen.