Tiltak på arbeidsplassene

Det er innført mange tiltak på arbeidsplassene for å hindre koronasmitten, og det er stadig endringer, så det er viktig at vi alle følger med og holder oss oppdatert. 
Mye styres av nasjonale retningslinjer, og viktig informasjon gjøres tilgjengelig hele tida på www.helsenorge.no

Flytskjema hjemme fra jobb
Bør du holde deg hjemme eller gå på jobb?

Retningslinjer for ansatte i kommunen

Dette er retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen. I tillegg vil det være egne regler på en del av arbeidsstedene, særlig innenfor oppvekst og velferd. 

 • Alle som er friske skal komme på jobb.
 • Dersom du har luftveissymptomer eller andre symptomer som kan skyldes Koronaviruset skal du holde deg hjemme. Dersom du er tvil kan du kontakte nærmeste leder, koronatelefonen tlf. 46 83 80 68 (åpent 10.00-14.00).
 • Alle med symptomer kan testes etter avtale med Koronateamet, fastlegen eller legevakten.
 • Ansatte i risikogruppene anbefales fortsatt hjemmekontor.  
 • Hjemmekontor kan vurderes for ansatte som er avhengig av å bruke buss til jobb, dersom det er mange folk på bussen.
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer
 • Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst 1 meter, helst 2 meter hvis det er mulig. Du vil bli regnet som nærkontakt dersom du har hatt under to meters avstand i mer enn 15 minutter med en person som viser seg å være smittet med Covid-19. Tenk gjennom dette i kontakt med andre. 
 • Kolleger kan spise lunsj sammen når dere overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt, eller spis ute.
 • Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg.
 • Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg.
 • På reise må du følge de nasjonale reiserådene. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
 • Tjenestereiser bør begrenses og må avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: https://helsenorge.no/koronavirus/reise
 • Vi må begrense sosial omgang. Hovedregelen er derfor nå at de fleste interne møter gjennomføres digitalt, med mindre det er bestemte grunner for å møtes fysisk. Vi kan fortsatt ha fysiske møter med eksterne hvis det er nødvendig for å utføre jobben. Smittevernrådene må følges.

 • Møter i nettverk bør holdes digitalt.

 • Politiske møter er per nå fysiske, men stengt for publikum. 

For møter med mellom 20 og 50 deltakere må du følge reglene for arrangementer på offentlig sted. Se innkalling til møter

Innkalling til møter

Vurder alltid om møtet kan gjennomføres digitalt.

Når det innkalles til åpne, offentlige møter (fysiske), skal denne teksten følge med innkallingen:

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer.

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme.

Rutiner ved gjennomføring av møter

Det skal være en definert person som har ansvar for smittevern når møtet gjennomføres: 

 • Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn.
 • Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand 1 meter (helst 2 meter).
 • Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer. Oversikten over møtedeltakerne skal slettes etter 10 dager.
 • Det ikke er mer enn 50 personer til stede.

Kriseledelsen

Kommunen har fortsatt krisestab, men går mer og mer over i vanlig drift.

Les mer om kriseledelsen her.

Testing av ansatte

Ansatte som har luftveissymptomer eller andre symptomer på koronaviruset kan testes. Kontakt koronatelefonen eller fastlegen for å avtale tid til testing. 

Koronatelefonen: telefon 46 83 80 68 (Åpent hverdager kl. 09-11 og 12-14)
E-post: korona@lindesnes.kommune.no

Retningslinjer for informasjonssikkerhet under koronakrisen

DDV minner om retningslinjene som gjelder for å sikre informasjonssikkerhet og personvern. Se gjerne gjennom opplæringsfilmene om informasjonssikkerhet i kommunal sektor her

Spesielt om innsamling av personopplysninger i forbindelse med koronakrisen:

Hjemmekontor:

 • Dersom du jobber hjemmefra skal du kun benytte deg av kommunens utstyr som er satt opp for dette.
 • Husk at kommunalt utstyr kun skal brukes av deg. Det må ikke lastes ned spill eller andre apper da disse kan inneholde ondsinnet programvare.
 • Dersom du behandler sensitiv informasjon må du passe på at ikke uvedkommende (andre medlemmer i husstanden etc.) kan se eller høre dette.
 • Pass på å låse enheten din når du går fra.
 • Husk at dette er gode tider for svindel, vær kritisk når du leser e-post.
 • Les mer om hvordan bevare en trygg digital hverdag på jobb og privat på Nettvett.no

Teams-møter:

 • Teams skal ikke brukes til sensitiv informasjon/kommunikasjon.
 • Ved gjennomføring av Teamsmøter er det mulig å benytte opptaksfunksjon. Dersom møtet blir tatt opp må dette opplyses om på forhånd. Husk å pause opptak hvis det kommer opp informasjon som ikke bør lagres og lag rutiner for sletting av opptak.

E-læringskurs - håndhygiene

Opplæring for alle ansatte i kommunen relatert til smittetiltak.

I samråd med kommunelegen må alle ansatte i kommunen gjennomføre dette e-læringskurset. 

E-læringskurset finnes på KS-læring.

Det krever en pålogging inn i systemet og at den ansatte kobler seg til riktig arbeidssted i organisasjonen.

Det ligger ute veiledning på KS- læring ift pålogging og smittevern.