Kriseledelsen

Kriseledelsen består av kommunens toppledergruppe, ordfører og kommuneoverlege, supplert med andre nøkkelpersoner.

Det er viktig at vi alle er vårt ansvar bevisst. Beholde roen og følge de retningslinjene som kommer. Ansatte i kommunale tjenester er viktige ressurser i den nasjonale dugnaden for å hindre koronasmitten så godt som mulig.

I den situasjonen vi er nå, er det viktigere enn noen gang at vi alle «følger linja», det vil si forholder oss til nærmeste leder.

Retningslinjer for ansatte i kommunen

Retningslinjene er utarbeidet av kriseledelsen for å sikre tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift. Dette vurderes fortløpende.

Hovedpunkter  

 • Stopp i alle tjenestereiser
 • Møter med eksterne skal gjennomføres digitalt / på telefon
 • Nødvendige fysiske interne møter begrenses til et absolutt minimum, med så få som mulig, og nasjonale retningslinjer om håndhygiene, renhold og avstand skal følges
 • Bruk av hjemmekontor skal brukes så langt som mulig og avtales med nærmeste leder
 • Ansatte som ikke kan ha hjemmekontor og er friske, skal gå på jobb
 • Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver
 • Ansatte kan pålegges endring av ferie
 • Nasjonale retningslinjer er førende for spørsmål om karantene, isolasjon osv. vær oppmerksom på at disse retningslinjene kan bli endret. https://helsenorge.no/sok#k=karantene 
 • Ikke felles lunsj, hyppig håndvask, hold avstand

Helsepersonell

 

Det er viktig at helsepersonell som ikke defineres å ha vært utsatt for smittefare, og som er frisk, kommer på jobb. I denne situasjonen er det særlig viktig at kommunen har alt helsepersonell tilgjengelig.

Helsepersonell som har luftveisinfeksjon skal, i samråd med sin nærmeste leder, kontakte koronatelefonen. Helsepersonell med luftveisinfeksjon er prioritert for testing. Vær oppmerksom på at det kan være ventetid på telefonen. Du kan også bruke mailen.

Ring Koronatelefonen: telefon 46 83 80 68
Send e-post: korona@lindesnes.kommune.no

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser og gjelder foreløpig ut mai 2020. 

Helsedirektoratets retningslinjer

Kommunale bygg stengt

 • Svømmehaller
 • Mandalshallen
 • Idrettshaller
 • Bibliotekene
 • Kino
 • Kulturhus
 • Sykehjem og omsorgssentre stenges for besøkende
 • Dagsentere
 • Kulturskolen
 • Barnehager
 • Skoler
 • Innbyggertorg

Retningslinjer for informasjonssikkerhet under koronakrisen

Mange av DDVs brukere opplever nå at arbeidssituasjonen deres er endret og at de må jobbe på andre plattformer enn de er vant til pga. koronakrisen. DDV ønsker derfor å minne om at det fortsatt er de samme retningslinjene som gjelder for å sikre informasjonssikkerhet og personvern. Se gjerne gjennom opplæringsfilmene om informasjonssikkerhet i kommunal sektor som du finner her for en oppfriskning.

Spesielt om innsamling av personopplysninger i forbindelse med koronakrisen:

Hjemmekontor:

 • Dersom du jobber hjemmefra skal du kun benytte deg av kommunens utstyr som er satt opp for dette.
 • Husk at kommunalt utstyr kun skal brukes av deg. Det må ikke lastes ned spill eller andre apper da disse kan inneholde ondsinnet programvare.
 • Dersom du behandler sensitiv informasjon må du passe på at ikke uvedkommende (andre medlemmer i husstanden etc.) kan se eller høre dette.
 • Pass på å låse enheten din når du går fra for å hente deg en kaffekopp e.l. Det er fristende for barn å trykke litt på knapper på en ulåst maskin!
 • Husk at dette er gode tider for phishing og annen svindel, vær kritisk når du leser e-post.
 • Les mer om hvordan bevare en trygg digital hverdag på jobb og privat på Nettvett.no

Teams:

 • Teams brukes til kommunikasjon og møter internt og eksternt. Det skal ikke brukes til sensitiv informasjon/kommunikasjon.
 •  Det er viktig å skille mellom hva som legges ut på Teams og hva som legges inn i fagsystemene slik at det ikke opprettes skyggeregistre på Teams eller andre steder.
 • Ved gjennomføring av Teamsmøter er det mulig å benytte opptaksfunksjon. Dersom møtet blir tatt opp må dette opplyses om på forhånd. Husk å pause opptak hvis det kommer opp informasjon som ikke bør lagres og lag rutiner for sletting av opptak.

E-læringskurs - håndhygiene

Opplæring for alle ansatte i kommunen relatert til smittetiltak.

I samråd med kommunelegen må alle ansatte i kommunen gjennomføre dette e-læringskurset. 

E-læringskurset finnes på KS-læring.

Det krever en pålogging inn i systemet og at den ansatte kobler seg til riktig arbeidssted i organisasjonen.

Det ligger ute veiledning på KS- læring ift pålogging og smittevern.

Tiltak mot smittespredning på kommunehuset på Vigeland

 • Som smitteforebyggende tiltak stenges ytterdørene kommunehuset på Vigeland
 • Stenger kantine og kjøkken for felles bruk
 • Alle holder seg på sin etasje med «sitt» kjøkken
 • Hver avdeling lager en ordning der ansatte vekselvis/med annen ordning kan jobbe på hjemmekontor.
  Ingen kommer på jobb med forkjølelse/symptomer på luftveisinfeksjon. De som er på jobb skal i utgangspunktet være isolert på sitt kontor. Vi prioriterer de som har små barn/utsatte grupper for hjemmekontor. Dette gjelder ikke for helsestasjonen.  
 • Ingen felles fysiske møte. Møter internt på Skype. Eksterne møter på skype.
 • Spesielt for familiesenteret Vigeland - har hjemmekontorløsning og i størst mulig grad følger opp pasienter på telefon. Psykisk helse foretar hjemmebesøk og i størst mulig grad telefon/hjemmekontor. 

Tiltak mot smittespredning på Teknisk drift - Jåbekk

For to uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Låse døra på Jåbekk for å redusere kontaktpunkt og smitterisiko
 • Vi møtes ikke fysisk på avdelingsmøter/ledermøte/oppmøteplasser på teknisk drift, evt avvikling på skype/teams
 • Ingen felles møteplass i løpet av dagen
 • Ingen felles lunsj
 • Felles arbeid tones ned så langt det er forsvarlig ut fra et HMS-perspektiv
 • Alle eksterne møter på skype/teams.
 • Der det er mulig er ansatte på hjemmekontor. Ingen deler kontor, om nødvendig går ansatte i hjemmekontor.
 • Arbeidsledere møter på Jåbekk etter turnus, hver 3. dag.
 • Driftspersonell som har avtale med innleide håndverkere må avklare om dette skal gjennomføres sammen med den som er daglig leder på bygg.
 • Ansatte som er i risikogruppe skal sammen med avdelingsleder vurdere opplegg for arbeid.
 • Vi vurderer alle arbeidsoppgaver i forhold til smitteforebygging

Viktig at alle følger råd fra FHI med bl.a økt fokus på håndvask. Vask hender med såpe og lunket vann i minst 20 sekunder. Dersom håndvask ikke er tilgjengelig, bruk desinfeksjon. Middelet må gnis inn i hele hånden og tørke inn før den gir effekt.

Tiltak mot smittespredning Forvaltning og koordinering, Lindesnesgården

For to uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Ytterdøren i Lindesnesgården låses for å redusere kontaktpunkt og smitterisiko
 • Publikum blir bedt om å henvende seg til kommunens innbyggertorg og sentralbord
 • Vi møtes ikke fysisk på avdelingsmøter og møter med tjenesteenhetene, møtene avvikles via Teams eller pr. telefon
 • Ingen felles møteplasser i løpet av dagen
 • Ingen felles lunsj
 • Ingen deler kontor
 • Felles arbeid/ småmøter tones ned så langt det er forsvarlig
 • Alle eksterne møter forgår på Skype/ Teams.
 • Der det er mulig ift. arbeidsoppgavene benytter flest mulig ansatte hjemmekontor, men det skal alltid være en saksbehandler tilstede i avdelingen ift post og fellestelefon
 • Vi vurderer alle arbeidsoppgaver i forhold til smitteforebygging

Tiltak mot smittespredning - Heddeland Administrasjonshus

For to uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Alle som kan, gjør sin jobb hjemmefra. Utstyr kan hentes på arbeidsstedet.
 • De som har oppgaver som vanskelig kan gjøres hjemmefra, kan gå på jobb. Gjelder også de som ikke har utstyr til å jobbe hjemme. Dette må avklares med nærmeste leder.
 • Er du på jobb må du isolere deg på kontoret.
 • Ingen felles lunsj gjennomføres.
 • Alle møter foregår via Skype/Teams. Bruk lyd og del skjerm, men ikke video. Video belaster nettet.

Lurer du på noe tar du kontakt med nærmeste leder.

Tiltak mot smittespredning - enheten Økonomi

For to uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Alle som kan, gjør sin jobb hjemmefra. Utstyr kan hentes på arbeidsstedet.
 • De som har oppgaver som vanskelig kan gjøres hjemmefra, kan gå på jobb. Gjelder også de som ikke har utstyr til å jobbe hjemme. Dette må avklares med nærmeste leder.
 • Er du på jobb må du isolere deg på kontoret.
 • Ingen felles lunsj gjennomføres.
 • Alle møter foregår via Skype/Teams. Bruk lyd og del skjerm, men ikke video. Video belaster nettet.

Lurer du på noe tar du kontakt med Sonja Svardal eller nærmeste leder.

 

Tiltak mot smittespredning - Spiggeren, avdeling for utvikling og støttetjenester

For to uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Ytterdøren på Spiggeren låses for å redusere kontaktpunkt og smitterisiko
 • Publikum blir bedt om å henvende seg til kommunens innbyggertorg og sentralbord
 • Vi møtes ikke fysisk på avdelingsmøter og møter med tjenesteenhetene, møtene avvikles via Teams eller pr. telefon
 • Ingen felles møteplasser i løpet av dagen
 • Ingen felles lunsj
 • Ingen deler kontor
 • Felles arbeid/ småmøter tones ned så langt det er forsvarlig
 • Alle eksterne møter forgår på Skype/ Teams.
 • Der det er mulig ift. arbeidsoppgavene benytter flest mulig ansatte hjemmekontor, post blir behandlet som ved ordinær drift.
 • Vi vurderer alle arbeidsoppgaver i forhold til smitteforebygging.

Tiltak mot smittespredning - Hjemmebaserte tjenester

Avdeling Vestnes

For 4 uker innføres følgende tiltak for å motvirke smittespredning:

 • Personal bruker kun en inngang (baksiden med utvendig trapp).
 • Felles lunsj er avlyst. Grupperom med inntil 3 personer benyttes til rapport, skrivearbeid og lunsj
 • Arbeidsmøter, personalmøter er avlyst. Kun samarbeidsmøter med inntil 3 personer.
 • Felles rapport og overlapp er avlyst. Ansvarlig person på dag og kveld organiserer arbeidet og bruker digitalt meldingssystem som kommunikasjonskilde.
 • Alle dører er merket for å minne personal på innskjerping av smittetiltak.
 • Økt grad av renhold på kontaktpunkter, dørflater og bordflater (vaskes med sprit/såpe 2 ganger i døgnet.
 • Være nøye med å holde avstand til hverandre
 • Alle ansatte har fått mail om veiledning på bruk av smitteutstyr og tips fra FHI.no om Korona
 • Alle ansatte har fått link med veiledning om Korona fra KS læring.
 • Arbeidsplassens verneombud er aktiv og vurderer stadig forbedringer i forhold til ytterligere tiltak.