Oversikt over ansatte og ansvarområder

Seksjonering Bjørg Gjerdahl (Geodata)
Utslippssaker/ forurensing Kristian
Strandsone Jan Inghard, Maria
LNF-områder  Harald Martin (unntatt i 100-metersbeltet), Maria
Bevaring Robert
Reguleringsplaner (alle utenom de som er konkret fordelt) Veronika, Silje og Bjørg  

                               

Kjersti E. Skiple Verdal, Kjersti.E.Skiple.Verdal@lindesnes.kommune.no, tlf 99236781

 • Innom de fleste fagområder

 

Kristian Kleppan, Kristian.Kleppan@lindesnes.kommune.no, tlf 91676138

 • Utslippssaker
 • Forurensing/ forsøpling

 

Harald Martin Storaker, Harald.Martin.Storaker@lindesnes.kommune.no, tlf 91642595

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Kommunedelplanen for Mandalselva

 

Maria Teland, Maria.Teland@lindesnes.kommune.no, tlf 91381990

 • Områder avsatt til LNF-formål
 • Strandsonesaker

 

Jan Inghard Thorsen, Jan.Inghard.Thorsen@lindesnes.kommune.no, tlf 91637721

 • Strandsonesaker
 • H-områder i kommuneplanen
 • Reguleringsplanene for Tregde, større disp saker i 100-mb i regulerte områder
 • Tilsyn

 

Robert Helle, Robert.Helle@lindesnes.kommune.no, tlf 91790147

 • Bevaringsområdene – i hele kommunen
 • Tiltak i Mandal sentrum; herunder Vestnes, Malmø, Kleven, Skinsnes
 • Tilsyn

 

Silje Bang-Hetlevik, Silje.Bang-Hetlevik@lindesnes.kommune.no, tlf 91722106

(jobber kl. 09:00 -14:30 hver dag, fri hver onsdag)

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært boligplaner i gamle Mandal, samt Marnardal)

 

Veronika Tendeland, Veronika.Tendeland@lindesnes.kommune.no, tlf 91702096

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært hytteplaner i gamle Mandal)

 

Bjørg Reme Johannessen, Bjørg.Reme.Johannessen@lindesnes.kommune.no, tlf 95204959

(fri hver fredag)

 • Reguleringsplaner utenom de som er konkret nevnt over (primært i gamle Lindesnes)

 

Amalie Bjørnestad, Amalie.Bjornestad@lindesnes.kommune.no, tlf 90551823

Katharina Kongevold, Katharina.Kongevold@lindesnes.kommune.no, tlf 46833511

Begge jobber med:

 • Ulovligheter
 • Tyngre dispensasjonssaker og naboutfordringer