I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markere en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.

Mange er nysgjerrig på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenrollen.

Foreldre er viktige forebygger og førstelinjeforsvaret. Men ingen kan gjøre jobben alene.

Derfor ønsker kommune og politi å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler for foresatte som har ungdom på ungdomsskolen i 9.trinn.

Foreldremøte Blomdalen 30.nov.docx PDF document ODT document