Forhåndsstemmesteder

Forhåndsstemming foregår på Mandal bibliotek i Buen Kulturhus, Alti kjøpesenter, administrasjonsbygget på Vigeland og biblioteket på Øyslebø. Det blir også forhåndsstemming ved sykehjemmet og omsorgssentrene. I tillegg blir det mulig å avtale stemming hjemme. Nærmere informasjon om tidspunkt kommer.

 

Lokaler for forhåndsstemming Tidsrom Åpningstid
Mandal bibliotek / Buen kulturhus 5 uker: 10. aug - 10. sept

man - ons: kl. 10-17

Tor: kl. 10-19

Fre-lør: kl. 10-15

Alti kjøpesenter Mandal

2 uker: 30. aug - 10. sept

Man-fre: kl. 12-18

Lør 3. sept: kl. 11-17

Fre 10. sept: 12-15

Administrasjonsbygget på Vigeland (tidligere rådhuset) 2 uker: 30. aug - 10. sept

Man-fre: kl. 12-15

Tor: kl. 10-19

Lør 4. sept: kl. 10-15

Øyslebø bibliotek/innbyggertorvet/Øyslebø oppvekstsenter 2 uker: 31. aug - 10. sept Tir, ons, tor: kl. 13-19
Helse- og omsorgsinstitusjoner  Avtalte dager  
Agder fengsel Mandal Avtalt dag  
Ambulerende stemmegivning (hjemme-stemming)

1 uke: 6. - 10. sept

Etter individuell avtale, søknadsfrist kunngjøres

 

Legitimasjon

Husk at du må ha legitimasjon for å stemme. 

Har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen eller i forhåndsstemmeperioden?

Hvis du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du fra 1. juli kontakte Innbyggertorvet i Buen og avtale tid. 

Telefon: 38 25 70 00.