Forsikringen gjelder også alle aktiviteter i barnehagens regi, herunder arrangementer på ettermiddag/kveldstid. Eiendeler er ikke forsikret. Foresatte har selv ansvaret for barnas eiendeler.