Redusert foreldrebetaling

Moderasjonsordningen om redusert foreldrebetaling for foreldre med lav inntekt gjelder fortsatt. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekt siste år. Foreldre må søke på eget digitalt skjema i IST/Oppvekstportalen om redusert foreldrebetaling. 12 timer gratis kjernetid gjelder også for moderasjonsordningen for elever på 1. trinn.

Vet du hvilke dager ditt barn skal bruke SFO?

Ta kontakt med SFO-leder på din skole for å avtale hvilke dager ditt barn skal benytte SFO skoleåret 2022/2023.