Kursets innhold

Kurset inneholder gruppebasert tilbud, samt veiledning og undervisning. 

Eksempler på tema som tas opp er:

  • endring og motivasjon
  • kosthold
  • fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet
  • psykisk helse
  • søvn
  • stress og stressmestring

Hva koster det?

Faktura på kr. 400,- blir sendt etter endt kurs. 

Henvisning

Lege, annet helsepersonell og NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen. Du kan også kontakte oss på eget initiativ. 

Helsesamtale

Alle som melder seg på vil få en helsesamtale i forkant av kurset. Samtalen er viktig for å finne ut om  kurset er riktig tilbudet for deg.