Tidsfrister for husdyrgjødsel
Eng uten nedmolding etter gjødsling: 15. februar  -  1. september
Jorder med nedmolding etter gjødsling: 15. februar  -  1. november

Spredning av husdyrgjødsel må bare skje på tint barmark. 

Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger.

Etter søknad kan kommunen i spesielle tilfeller godkjenne annen frist for å spre husdyrgjødsel.