Hvem andre får fritak etter § 7?

Lindesnes kommune fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i §7 a) "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten".

Type eiendommer:

  • skole
  • menighetshus
  • klubbhus til lag og foreninger
  • grendehus
  • barnehager
  • og lignende. 

Fritak for eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7 a ble behandlet av kommunestyret i sak nr. 8/21 jf. fritaksliste. Fritaket gjelder for 2021.

Fritaksliste

Eiendommer som kan kvalifisere for fritak, men som ikke er i fritakslisten, kan sende en begrunnet søknad om fritak. 

Kommunestyret har besluttet at det i ikke gis fritak for bygninger av historisk verdi, eller fredede bygninger etter eiendomsskattelovens § 7 b.

Hvordan søke om fritak etter § 7?

Du fyller ut digitalt søknadsskjema. Dette finner du nede under SKJEMA. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. 

Hvordan behandles søknaden? 

Søknader blir fortløpende behandlet. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å innvilge fritak. 

Fritakets varighet

Fritak gis for et år av gangen. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om fritak er 1. juli 2021.  

Søknader som mottas etter denne datoen vil bli behandlet med virkning fra og med 2022. 

Søkt fritak, men fått faktura?

Har du søkt om fritak for eiendomsskatt, og samtidig mottatt faktura må likevel fakturaen betales. 

Blir søknaden innvilget, får du tilbake det som er for mye betalt.