Om barnehagen

Frøysland barnehage har plass til inntil 82 barn. Det er høy faglig kompetanse i barnehagen og alle ansatte har enten utdannelse som barnehagelærer eller som barne- og ungdomsarbeider. Frøysland barnehage tar i tillegg i mot studenter fra Universitetet i Agder og lærlinger fra videregående skole.

Barnehagen ligger flott til ved et nydelig skogsområde som benyttes ofte til turer og opplevelser. 

Frøysland barnehage er en «Være sammen» barnehage med et særlig fokus på barns vennskap og de ulike relasjonene i barnehagen.

Avdelinger

Barnehagen har to småbarnsavdelinger, to avdelinger fra 3-5 år og de siste årene har barnehagen hatt en avdeling med bare skolestarterbarn.