Fukt i boliger

Inneklimaet i en bolig med fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling og forverring av sykdom som allergier og luftveislidelser. Dersom du ser tegn til fuktskader i boligen din, så er det viktig at du finner ut hva som er årsaken til dette.

Fuktskader kan skyldes bygningstekniske årsaker som lekkasjer og kondensproblemer, og det kan være bruksmessige årsaker som skaper høy luftfuktighet i innemiljøet. Tørking av tøy innendørs, hyppig og langvarig dusjing og en del matlaging tilfører innemiljøet fukt. Du kan redusere og forebygge høy fuktighet i innemiljøet ved å sørge for god ventilasjon, utlufting med vinduer og tilstrekkelig tilførsel av varme.

Hvem kan du kontakte?

Dersom du har behov for hjelp til å finne årsaken til fuktighet i boligen din, kan du kontakte en bygningskyndig person, slik som en byggmester, snekker, takstmann o.l. Leieboerforeningen har mye nyttig informasjon på sine sider hvis du leier bolig, og foreningen kan gi juridisk bistand. Du finner også mer informasjon på Forbrukerrådets sider om leie av bolig. For huseiere kan det være nyttig informasjon å finne hos Huseiernes landsforbund