Funksjonstesting av spredeutstyr

Funksjonstesting og veiledning om bruk av spredeutstyr skal bidra til å redusere helse- og miljørisiko ved bruk av plantevernmidler. Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes og bruker/ eier få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr.

Det er etablerte funksjonstestordninger for åkersprøyter, tåkesprøyter og spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog. Funksjonstest skal foretas hvert femte år frem til 1. januar 2020, deretter hvert tredje år. Dette med unntak av spredeutstyr montert på luftfartøy eller tog som skal testes hvert år. Fra 2016 vil funksjonstestordningen utvides til flere typer utstyr, men foreløpig er det  ikke gjort en vurdering hvilke typer spredeutstyr ordningen skal utvides til.  Det er eier/ bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at det er funksjonstestet og har registreringsmerke.

For mer informasjon om funksjonstesting av spredeutstsyr kan du gå inn på hjemmesiden til Mattilsynet. God faglig veiledning og oppfølging kan du få hos Norsk Landbruksrådgiving Agder. Lenker til nettsidene finner du under Lenker.