Enhetsleder/rektor - Signe Roland

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Signe Roland
Telefon: 95 02 63 90
Send e-post til enhetsleder

Inspektører

Inspektører på Furulunden skole er Marit Helle Lund og Henrik Schau Frandsen.


Kontaktinformasjon

Inspektør Marit Helle Lund
Telefon: 99 64 81 46
Send e-post: marit.helle.lund@

Inspektør Henrik Schau Frandsen
Telefon: 90 51 24 34
Send e-post til inspektør 

SFO-leder - Mette Fardal Glesne

Kontaktinformasjon

SFO-leder Mette Fardal Glesne
Telefon: 38 27 32 46 eller 97 66 08 47
Send SFO-leder e-post

Leder Furulunden Pluss - Signe G. Haaland

Furulunden Pluss ble tidligere kalt Skriverhaven skole.


Kontaktinformasjon

Leder Furulunden Pluss - Signe G. Haaland
Telefon: 38 27 32 92
Send leder Furulunden Pluss e-post

Om skolen

Skolen har mer enn 500 elever fordelt på syv trinn med tre til fire paralleller og en spesialavdeling for barn med særskilte behov - Furulunden Pluss. Furulunden Pluss har elever fra hele Mandal kommune og andre kommuner i regionen. Denne avdelingen har også elever i ungdomsskolen.

Skolefritidsordningen har i år tatt imot elever fra 1-4 klasse, rundt 138 barn. Totalt arbeider det 72 voksne ved enheten.

Furulunden skole ligger i Mandal sentrum, et par minutters spasertur fra byens torv og gågate. Den unike beliggenheten gjør at den flotte naturen rundt skolen, Furulunden og strendene, brukes flittig. Skolens elever kommer blant annet fra områdene Sånum, Vestnes, Skjebstad og områdene rundt byen og selve sentrum. Noen elever fraktes også til skolen med buss fra områder lengre fra sentrum.

Etter syv år ved Furulunden skole flyttes elevene over til Blomdalen ungdomsskole som ligger like i nærheten.