Hvorfor vaksinerer vi helsepersonell?

De siste ukene har vi mottatt ukentlige vaksinedoser forbeholdt helsepersonell. Denne uken blir nærmere 140 av kommunens helsepersonell vaksinert mot koronaviruset, og det er veldig gledelig.

Vi vaksinerer helsepersonell for å redusere risikoen for at disse blir smittet og fører smitte videre, og at helsetjenestene svikter.

Rundt 1000 personer er ansatt i kommunens helsetjeneste. I tillegg til disse kommer tilkallingsvikarer, leger og fysioterapeuter med driftshjemler, ledere, renhold og kjøkken tilknyttet velferdsområdet.

Status i vaksineringen av helsepersonell

På legevakten, legesentrene og på sykehjemmet er det nå bare noen få av de ansatte som gjenstår før alle er vaksinert med en eller to doser. Personell i hjemmesykepleien/hjemtjenesten, og andre i nevnte grupper som foreløpig ikke er vaksinert, kalles inn fortløpende.

Helsepersonell som er under 65 år og som ikke er i risikogruppen får vaksinen fra AstraZeneca. 

Prioriteringsrekkefølge kritisk helsepersonell

FHI og Statsforvalteren har gjort innstramminger i vaksinepraksis for helsepersonell. I den reviderte vaksinasjonsplanen er det flere grupper som ikke lenger vil bli prioritert for vaksinen, og som må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Prioriteringsrekkefølge for kritisk helsepersonell, revidert plan etter innstramning og presisering fra FHI og Statsforvalteren:

 1. Personell på fastlegekontorene (stort sett fullvaksinert)
 2. Legevakt og smittelegevagt (stort sett fullvaksinert)
 3. Personell i sykehjem og hjemmetjeneste (noe gjenstår)
  a. De tre sykehjemslegene
  b. SykepleiereHelsefagarbeidere
  c. Andre med direkte pasientkontakt. (eks. rengjøring og kjøkken)
  d. Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *.
 4. Personell i rustjenesten og i fengselet, koronateamet corona-vaksinatører (har fått 1. dose)
 5. Personell på helsestasjon
 6.  Fysioterapeuter, kiropraktorer og privatpraktiserende
 7. Tannleger og tannhelsepersonell
 8. Personell i habiliteringstjenesten
 9. Service, helse og velferd, bedriftshelsetjenesten, barnevern

De som tidligere var i gruppe 5, 6, 8 og 9 kan etter den siste innstramningen ikke lenger prioriteres for vaksine, men må følge sin egen personlige kø i forhold til alder og eventuelt andre risikofaktorer.

Dette gjelder *kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Kriterier for utvelgelse - fra vaksinasjonsveilederen:

Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse av helsepersonell som nå prioriteres tidlig for vaksinasjon:

1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.