Foreldre som har vedtak om redusert foreldrebetaling denne høsten får tilbakebetalt det de har betalt inn, og de får gratis tilbud ut desember 2021. Det er foreløpig usikkert om dette blir videreført til neste år, da dette er avhengig av et nytt vedtak i stortinget.