Forfatterne

Det er Paul Sveinall som har skrevet grunnmanuset til dette bindet, og som har tatt seg av historiefaglig veiledning i prosessen frem mot publisering.

Knut Lindseth har stått for oppdatering av slektsopplysninger og eiendomshistorikk de to siste tiårene, og han er også billedredaktør.

Håkon R. Sødal har vært redaktør og har sammen med Knut Lindseth bidratt med kulturhistoriske avsnitt knyttet til gårds- og personalhistorikken.

Prosjektleder
Kultursjef Alfred Solgaard er kommunens prosjektleder.

Om boken

Mange detaljer
Boken inneholder en enorm mengde historiske slektsopplysninger og er forsynt rikelig med billedstoff og småartikler. Det gis et fyldig bilde av kystfolkets historiske levemåte og innsats gjennom århundrene.

Hundre års ferd
De første initiativ til bygdehistorien for gamle Halse og Harkmark herred ble tatt for hundre år siden (1920-tallet). Det har altså vært en lang vei frem til dagens publisering. Mange lokale hjelpere har gjennom tidene bidratt med innsamling av informasjon, noe som har vært avgjørende for å sikre opplysningene og gi nærbilder av forholdene.

Forhåndsbestilling

Du kan forhåndsbestille Bygdeboken for Halse og Harkmark bind 3 til en gunstig pris.

Bestillingsfristen, som opprinnelig var satt til 1. mai, forlenges til 1. juli. Boken vil bli trykket opp i et begrenset antall. Du kan bestille boken på følgende måter:

  • fortrinnsvis digitalt ved å bruke skjemaet du finner under artikkelen
  • på Mandal bibliotek i Buen
  • eller ved å sende en e-post til Håkon R. Sødal

Det er også mulig å kjøpe tidligere lokalhistoriske utgivelser for kr. 50,-: 

  • Mandal bys historie bind 1, 2 og 3
  • Harkmarks historie bind 1 og 2

Når du bestiller per e-post må du ha med disse opplysningene; hvilke bøker du ønsker å bestille og antall, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Pris

Lanseringspris for bygdeboka for Halse og Harkmark bind 3 er kr. 600,- (gjelder forhåndsbestillinger til og med 3. juli -22).
Ved forhåndsbestilling av bind 3 kan tidligere utgivelser kjøpes for kr. 50,- per stykk (Mandal bys historie (bind 1-3) og Harkmarks bygdehistorie (bind 1-2).

Betaling og utlevering

Bind 3 planlegges lansert ved Mandal bys 100-årsfeiring søndag 3. juli på Risøbank. Bøkene vil være klare til henting/utlevering fra denne datoen. Fra 4. juli kan bøkene hentes på biblioteket i Buen kulturhus. Da følger faktura med. Det kan også betales med Vipps. 

Spre informasjonen

Til alle som har tilknytning til øyene; fastboende, hyttefolk, utflyttede – men også andre som har sans for lokalhistorie: et godt arbeid med salget av dette bindet vil også kunne bidra til å ferdigstille de to neste bind av Halse/Harkmark-serien, som vil omhandle kystgårdene (bd IV) og landgårdene (bd V) øst for Mandalselva. Bruk kontaktene dine og få folk til å «hamstre» bøker mens introduksjonsprisen gjelder!