Vi har registrert noen få slike tilfeller i Lindesnes den siste tiden. Denne form for svindel er ikke nytt. Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere advart om tilfeller hvor kriminelle utgir seg for å være helsepersonell. Ifølge FHI tar de kontakt med folk over telefon med beskjed om at de kan være smittet. Personene blir bedt om å oppgi kontaktinformasjon for å få tilsendt test-sett.  

Seriøse aktører aldri vil be deg oppgi personlig informasjon på e-post, fordi e-post er en usikker kommunikasjonskanal. Det samme gjelder over telefon.

Lindesnes kommune maner til forsiktighet. Har du venner, naboer eller slektninger du tror kan ha nytte av å vite om dette, oppfordrer vi deg til å videreformidle dette til dem.

Kripos gir tre enkle råd for å beskytte seg mot svindlere:

  • Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og detaljer fra bankkort.
  • Enkelte e-poster kan se ut som de er fra folk du kjenner eller statlige helseforetak – dobbeltsjekk alltid at e-postadressen er riktig, ikke bare navnet på avsender.
  • Vær varsom med å trykke på lenker i e-poster eller meldinger.