Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner. Det er også viktig at alle som har kommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene.

Grunnen til at alle må testes er at det er funnet en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som er anslått til å være 70 prosent mer smittsom enn den andre varianten. Vi må alle bidra til å redusere risikoen for at dette viruset sprer seg i Norge.

Information in english

Have you come to Norway from the UK in the last 14 days? Then you must register with the municipality as soon as possible on telephone 46 83 80 68 or the emergency room 116117 and get tested. This also applies to anyone who has been quarantined.

The reason is that a new variant of the coronavirus has been found in the UK, which is estimated to be 70 per cent more contagious than the other variant. We must all help reduce the risk of this virus spreading in Norway.