Etter at reiserestriksjonene for reiser til utlandet er redusert, har flere kommuner innført 10 dagers karantene for pårørendebesøk etter utenlandsreiser. Lindesnes kommune vil, slik nåværende smittesituasjon er, ikke innføre noe slikt påbud, men oppfordrer istedenfor pårørende til å vise forsiktighet og avvente besøk i 10 dager etter utenlandsopphold.

Vi minner samtidig om at du ikke skal gå på besøk hvis du har symptomer, men holde deg hjemme og ta en koronatest.