Enhetsleder - Hilde Cathrine Tørressen

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Hilde Cathrine Tørressen
Telefon: 91 65 77 92
Send epost til enhetsleder 

Heddeland barnehage - styrer

På Heddeland ligger Heddeland barnehage. Barnehagen holder til i moderne lokaler og omfatter 6 avdelinger, blant annet en egen naturavdeling. 


Kontaktinformasjon 

Styrer Marilyn S. Larsen
Telefon: 99 25 80 52
Send styrer e-post

Øyslebø skole/ Marnar ungdomsskole - avdelingsledere

Grunnskolen Øyslebø skole/Marnar ungdomsskole er en 1-10 skole. Barnetrinnet får elever fra nedre del av Marnardal kommune. Ungdomstrinnet er felles for hele Marnardal og får derfor også elever fra de to andre barneskolene i Marnardal, Laudal skole og Bjelland skole.

Barnetrinnet og ungdomstrinnet holder til i separate bygninger i hver sin ende av Øyslebø idrettsplass.I samme bygg som Marnar ungdomsskole finner man også idrettshall, hovedavdelingen til Marnardal folkebibliotek og kommunens kulturelle storstue, Marnar aula.

Idrettshallen brukes flittig av lag og foreninger på ettermiddager og kvelder. I skoletida er den gymsal for alle elever ved oppvekstsenteret. Aulaen blir brukt til teaterforestillinger, konserter, bygdekino og andre større samlinger. Til daglig brukes rommet som oppholdsrom for ungdomsskolens elever og går gjerne da under betegnelsen «vestibylen». Det meste av undervisningen i kulturskolen foregår også i dette bygget. 


Kontaktinformasjon avdelingsledere

Avdelingsleder barnetrinnet Agathe Askeland Lauvdal
Telefon: 92 03 64 07
Send avdelingsleder for barnetrinnet e-post

Avdelingsleder ungdomstrinnet Audun Nøkland
Telefon: 91 62 16 16
Send avdelingsleder for ungdomstrinnet e-post

SFO-leder Åse Marit Håkonsen
Telefon: 97 02 09 46
Send SFO-leder e-post