Om kampanjen

Når unge i dag har tilgang på uendelige mengder informasjon på internett, fra kilder som ikke alltid er like pålitelige, stiller det høyere krav til Helsedirektoratet som fag- og myndighetsorgan. Det finnes mange myter rundt cannabis – som både ufarliggjør stoffet, og som gjør det farligere enn det egentlig kan være. Weedensenteret skal derfor fungere som et digitalt vitensenter for cannabis, med balansert informasjon som lettere skal skape aksept hos en yngre målgruppe for at cannabis kan innebære en risiko i ung alder.

I kampanjen har vi fokus på å få frem nyansert og faktabasert kunnskap, og ikke «fryktbasert» informasjon, slik at kampanjen kan bevisstgjøre ungdom på når og hvordan rusmidler kan utgjøre et problem – både for seg selv og vennene rundt dem. For bare gjennom dialog skaper vi mer tillit og åpenhet.

Informasjon om cannabis

Cannabis er en fellesbetegnelse på alle narkotiske produkter som stammer fra cannabisplanten. Både hasj og marihuana stammer fra denne planten, og er derfor cannabis. Cannabis er det mest utbredte forbudte rusmiddelet i Norge, og det er derfor viktig å gi det oppmerksomhet i et befolkningsperspektiv.

Skadelig for hjernen

Kampanjen retter også fokus mot helseskader som kan oppstå ved bruk av cannabis. Der trekkes det frem at de færreste som prøver cannabis får psykiske problemer, men om en er sårbar og inntar cannabis i ofte og i store mengder kan man blant annet få psykoseproblemer, vrangforestillinger og paranoia.

Særlig de negative konsekvensene ved inntak av cannabis i ung alder er også et fokus i kampanjen. Hjernen er i utvikling frem til en omtrent er 25 år, og alder er derfor en viktig faktor når det gjelder skadevirkningene. Dette kan påvirke hvordan man gjør det på skolen, ved at prestasjonene og evnen til å tenke blir dårligere. Cannabis sitter lenge i kroppen, og kan dermed påvirke evnen til å ta beslutninger og resonnementer i lang tid.

Generasjon informasjon

Tidligere har helsemyndigheter hevet pekefingeren når det gjelder ungdom og rusmidler. Dagens ungdomsgenerasjon har stor tilgang på informasjon, og er svært oppegående, reflektert og orientert. I denne kampanjen er det derfor fokus på at ungdom skal ha et sted der de lett kan finne nøytral og faktabasert informasjon om cannabis.