Hva er helsefremmende hjemmebesøk?

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har andre tjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.
 
Første besøk tilbys eldre det året de fyller 78 år. Besøket er frivillig.

Hva skjer under hjemmebesøket?

Besøket består av en samtale med fokus på den enkeltes egne ressurser. Tema for samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det legges spesielt vekt på hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse.

Koster det noe?

Tilbudet er gratis. 

Hva er hensikten med besøket?

Besøket er en motiverende samtale om hvilke ønsker og forventninger du som hjemmeboende har til din hverdag og til framtiden. Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og tilrettelegging av boforhold. Du får også informasjon om kommunens tjenester og andre tilbud med fokus på selvstendighet og egen mestring. Vi forteller deg hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.