Åpningstider

Basen på Mandal sykehjem, Vigeland omsorgssenter og Marnardal omsorgssenter har følgende åpningstid:
mandag – fredag kl. 08.00-15.30

Ingen endring for brukerne, annet enn bedre tjenester

- Selv om avdelingen får hovedkontor i Mandal, betyr ikke det at alle sitter her. Vi samler kompetansen på et hovedkontor for å bli bedre sammen og gi bedre tjenester til innbyggerne i hele kommunen, forteller avdelingsleder Anne Simonsen.

Du som bruker, vil ikke merke noen endring.

- Det at vi samler kreftene er positivt, og vil gi bedre tjenester til innbyggerne. Nå vil vi få tre ergoterapeuter. Tidligere var det ingen i Marnardal, så dette er helt klart positivt, mener Simonsen.

Avdelingen leverer følgende tjenester:

 • Frisklivssentral
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Rehabilitering
 • Syn og hørselskontakt
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygghetsalarm og velferdsteknologi

Frisklivssentralen

 • Hverdager 8-15.30
 • Telefon: 905 56 488 / 905 53 660
 • Mailadresse: frisklivssentralen@lindesnes.kommune.no

Hverdagsrehabilitering

 • Hverdager 8-15.30
 • Telefon: 911 67 830

Tekniske hjelpemidler, VT og trygghetsalarmer

 • Hverdager 8–15.30
 • Øst: Sone Marnardal, Sone Holum, Sone Malmø og Sone Vestnes: telefon 480 93 996
 • Vest: Sone Lindesnes vest, Sone Lindesnes Øst og Sone Halse: telefon 913 75 896

E-post:

Syn og hørsel

 • Hverdager 8-15.30
 • Sone Lindesnes eller Marnardal kontakt syn- og hørselskontakt: telefon 950 52 777
 • Sone Vestnes, Halse, Holum eller Malmø kontakt syn- og hørselskontakt: telefon 945 05 949

Fysioterapi

 • Hverdager 8-15.30
 • Mandal sykehjem og Lindesnes korttidsavdeling: telefon 488 65 786
 • Vigeland omsorgssenter: telefon 47621345
 • Marnardal omsorgssenter: telefon 94140087

Ergoterapi

 • Hverdager 8-15.30
 • Sone Vestnes, Halse og Malmø kontakt ergoterapeut - telefon 476 04 830.
 • Sone Holum og Lindesnes korttidsavdeling, kontakt ergoterapeut - telefon 489 95 041.
 • Sone Lindesnes og Marnardal kontakt ergoterapeut - telefon 950 52 777