Helseteam på akuttmottaket

Lindesnes kommune har etablert et helseteam bestående av lege, helsesykepleier og sykepleier på akuttmottaket på Solstrand Camping. Helseteamet skal gjøre en førstegangs helsekartlegging og sørge for nødvendig helsehjelp til de som kommer til mottaket. Det blir også gitt tilbud om barnevaksinering og koronavaksine.