Helseteam

Lindesnes kommune har etablert et helseteam bestående av lege, helsesykepleier og sykepleier som skal gjøre en førstegangs helsekartlegging og sørge for nødvendig helsehjelp til de som kommer til kommunen. Det blir også gitt tilbud om barnevaksinering og koronavaksine.