Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsehus

Status i helsehus-prosjektet

I juni 2023 skal kommunestyret ta stilling til om helsehus og omsorgssenter skal bygges. Vedtas byggingen, vil omsorgssenteret med boliger med mulighet for heldøgns tjenester etter planen stå klart i 2025 og helsehuset i 2027.  

Helsehus tomt på Orelunden

Helsehus

I juni 2023 skal kommunestyret ta stilling til om helsehus og omsorgssenter skal bygges. Vedtas byggingen, vil omsorgssenteret med boliger med mulighet for heldøgns tjenester etter planen stå klart i 2025 og helsehuset i 2027.  

Helsehuset vil ha moderne trenings- og rehabiliteringsareal og fasiliteter som gjør at pasienter kan gjenvinne, opprettholde eller forbedre funksjonsnivåer etter sykdom, skade eller lidelse, og kan redusere eller utsette behovet for omfattende helse- og omsorgstjenester. Med digitale hjelpemidler og mer moderne utstyr vil arbeid effektiviseres.