Dette gjelder leger, sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og andre med helsefaglig kompetanse. Vi ønsker å få en oversikt over hvem vi kan kontakte og innkalle hvis det blir behov for ekstramannskap.

Aktuelle tjenester er i sykehjem, omsorgssentre og hjemmebaserte og miljøterapeutiske tjenester.