Lindesnes Legevakt

Avdelingsleder: Solfrid Irene Justnæs
Telefon: 40 19 95 20
Send epost til avdelingsleder

Tjenester

 • Lindesnes legevakt består av legevakt, legevaktsentral, ØHD sengepost og vaksinekontor

Om oss

 • Legevakten har ca. 14 årsverk fordelt på 25 ansatte. I tillegg er det ca. 20 leger tilknyttet legevakten. Det er 15 fastleger som kjører legevakt.
 • Legevaktsentralen er bemannet med sykepleier døgnet rundt.
 • Det er lege tilgjengelig mellom klokken 15:00 og 08:00 på hverdager og døgnet rundt på helligdager, helgedager og den mest hektiske perioden om sommeren (7 uker).

Boteam

Avdelingsleder: Torhild Hauge
Telefon: 90 61 58 24
Send epost: torhild.hauge@
 

Vi består av Boteam, HF-team og en bemannet bolig i Marnardal, og gir tjenester til brukere i hele kommunen.

Tjenester

 • Tjenestene som tilbys er i hovedsak hjelp til å klare å bo, praktisk bistand og praktisk bistand opplæring.

Målgruppe

 • Målgruppen er personer som trenger hjelp til dagliglivets aktiviteter og som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. 
 • Boteam har ansvar for oppfølging av støttekontakter tilknyttet brukere innen psykisk helse og rus.

Om oss

 • Avdelingen har ca. 20,7 årsverk fordelt på 25 ansatte.

Psykisk helse og rus

Avdelingsleder: Ingunn Bodil Kragstadmoen
Telefon: 951 72 147
Send epost til avdelingsleder  
 

Tjenester
Psykisk helse og rus er et tilbud til personer, deres familie og nettverk. 

 • Avdelingen skal gi tjenester til brukere i hele kommunen.
 • Det tilbys blant annet individuelle samtaler, gruppetilbud og diverse kurs.
 • Henvisning til rusbehandling

Målgruppe
Personer som:

 • sliter med sin psykiske helse og/ eller en avhengighetsproblematikk
 • som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
 • som plages av angst, depresjon, sorg eller vanskelige tanker og følelser
 • ​har utfordringer i forhold til avhengighet

Om oss

 • Avdelingen består totalt av 15,4 årsverk fordelt på 17 ansatte. 
 • Fengselshelsetjenesten tilknyttet Agder fengsel, avdeling Mandal, er organisert under Psykisk helse og rus.