Om oss

Barnehagen ble åpnet for drift 01.03.2005. Den har 3 baser med alderblandet grupper. Vi har fast naturgruppe for fire- og femåringer.

Det er alderen og antallet på barnehagesøknadene som avgjør eksakt gruppesammensetningen.
Solstrålen: ca. 1-2 år
Regnbuen: ca. 2-6 år
Himmelblå: ca. 2-6 år.

Visjon

 Hestehaven barnehage er en Være Sammen barnehage. Det vil si at programmet Være sammen sine kjerneelementer skal prege vår drift og vårt faglige arbeid.

De 5 kjerneelementer er:

  1. Tidlig innsats.
  2. Utfordrende atferd.
  3. Den autoritative voksne.
  4. Kommunikasjonsteori.
  5. Organisasjonsutvikling.

Solstrålen

På base Solstrålen går de minste barna. Her har vi fokus på trygghet og omsorg. Barna har aktiviteter i små grupper med fokus på lek og språkstimulering. Vi har stort fokus på tilknytning og veileder ut fra trygghetssirkelen.

Regnbuen

På base Regnbuen barn i fra 2 - 6 år. Her har vi aktiviteter i aldersrene smågrupper og et sterkt fokus på lek og livsmestring. Vi har også fokus på språkstimulering og boklesing. Sammen med base Himmelblå går 4 og 5 åringene på tur til Tjøm. 

Himmelblå

På base Himmelblå går barn i fra 2 - 6 år. Her har vi aktiviteter i aldersrene smågrupper og et sterkt fokus på lek og livsmestring. Vi har også fokus på språkstimulering og boklesing. Sammen med base Regnbuen går 4 og 5 åringene på tur til Tjøm.