Forslag til prinsippvedtak

Kommunestyret selv skal i henhold til Plan- og bygningsloven § 17-2 fatte vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.

Klikk og les forslag til prinsippvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

Forslaget inneholder også bestemmelser om overføring av justeringsrett og bruk av justeringsavtaler, jfr. Merverdiavgiftsloven § 9-1.

Send inn dine merknader

Du logger deg på via ID-porten og sender inn dine merknader digitalt innen 15. august. 

Si din mening her 

Du kan også sende dine merknader med vanlig postgang til:

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Prinsippvedtak for bruk av utbyggingsavtaler»