I sommer ber vi deg huske på

 • Vask hender
 • Hold 1 meters avstand. En meter er ofte lengre enn du tror.
 • Host/nys i albuekroken.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Har du symptomer på Covid 19 bør du teste deg.

Vi ønsker å teste alle med symptomer

 • Vi ønsker å teste alle med symptomer på koronavirus. Ring koronatelefonen 46 83 80 68 eller legevakten 116117 for å avtale time til testing.
 • Testing foregår i teltet ved Lindesnes legevakt. Adresse: Halseveien 5, 4517 Mandal.

Tiltak før sommeren

Kommunen har, sammen med det lokale næringslivet, planlagt og tilrettelagt for å ta imot innbyggere og tilreisende på en trygg og god måte i sommer. Arrangementene vil ikke bli gjennomført som tidligere år. I stedet er tanken å ha flere mindre arrangementer spredt gjennom sommeren:

 • Maks 200 personer per arrangement.
 • Arrangementene i Mandal sentrum blir mindre og med færre publikum, mer avstand, flere toaletter, mer renhold og bedre mulighet for håndvask. Det blir id-kontroll og registrering av navn og kontaktinformasjon på alle deltakere.
 • Ansatte på serveringssteder går med t-skjorter med smittevernreglene på, som en vennlig påminnelse til besøkende.
 • På butikker, overnattingssteder og serveringssteder vil du se plakater og visittkort med sommerhilsen fra kommunen, smittevernregler og hvor du kan henvende deg for å bli testet for Covid 19.
 • Det kan bli ført kontroller og tilsyn, og serveringssteder og konsertarrangører bes om å kontinuerlig evaluere om tiltakene for å begrense smitte er effektive.

Smittevernambassadører med et smil

Havnebetjentene, Røde Kors, turguidene i sentrum, natteravnene og parkeringsvaktene fungerer i sommer også som smittevernambassadører. Dette er personer som er mye ute i sentrum, og i sommer vil de minne folk om å holde avstand og overholde smittevernreglene. Dette skal de gjøre med et smil - de er ikke noe smittevernpoliti, men deres observasjoner er viktige.

Beredskap hele sommeren

I sommer vil kommunen ha jevnlige møter og dialog med politiet og serveringsbransjen for å utveksle erfaringer om hva som fungerer og hvor det er utfordringer knyttet til smittevern.