Stikk av dvergfjesing er karakterisert som mer giftig enn huggormbitt eller stikk fra «vanlig» fjesing. For vanlige friske mennesker er ikke et stikk dødelig, men man kan få sterke smerter og hevelse. I likhet med fjesingen, har dvergfjesingen pigger i den første ryggfinnen og på gjellelokket som er forbundet med en giftkjertel.

Den vanligste årsaken til å bli stukket er at man tråkker på fisken. Dvergfjesingen liker å gjemme seg under sanden, og kan være nesten umulig å få øye på. Vær oppmerksom, og bruk gjerne badesko hvis du skal bade på eller i nærheten av strender der dvergfjesing er observert.

 • Forebygging

  Vær oppmerksom, og bruk gjerne badesko hvis du skal bade på eller i nærheten av strender der dvergfjesing er observert.

 • Behandling

  Dersom du er uheldig og blir stukket av fjesing eller dvergfjesing, er det viktigste tiltaket varmebehandling.

  1. Fjern eventuelle piggrester, og rens såret.
  2. Hold den stukne kroppsdelen i så varmt vann som mulig (40-45oC), men unngå skåldeskader. Giften ødelegges ved temperaturer på omkring 40o, men effektene av giften kan vedvare i mer enn et døgn uten behandling.
  3. Fortsett behandlingen til smertene og hevelsen gir seg, dette tar som regel 20-45 minutter.
  4. Etter avsluttet varmtvannsbehandling stelles og renses såret på vanlig måte.
  5. Stivkrampevaksine vurderes (gjelder stikksår generelt).
  6. Kontakt lege dersom:
   • smertene vedvarer til tross for behandling
   • personen utvikler redusert allmenntilstand
   • det utvikler seg infeksjon i stikksåret

(Kilde: www.NHI.no)