Det er ingen endring i testkriteriene for koronasmitte, slik at friske personer testes ikke. Koronateamet kan ikke teste alle med luftveissymptomer.

Helsepersonell

Vi prioriterer helsepersonell med symptomer på akutt luftveisinfeskjon, slik at de ikke smitter pasienter i tjenesten.

Risikopasienter

Vi tester også risikopasienter som har luftveissymptomer.

Risiko defineres som:

  • høy alder
  • hjerte- og lungesykdom
  • diabetes
  • kreft m.fl.

Les mer om risikogrupper her: https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper