Hvordan søker du

Du fyller ut skjemaet Søknad om Helse- og omsorgstjenester. Skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA.

Skjemaet sendes så til Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering hvor målrettet opptrening i daglige gjøremål foregår hjemme hos deg.

Et tverrfaglig team foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva DU synes er viktig å mestre i din hverdag. Det er basert på en intensiv innsats i oppstarten. Intensiviteten av treningen vil gradvis avta i takt med bedring av din funksjon. Vanlige hverdagsaktiviteter brukes i opptrening under veiledning av flere yrkesgrupper i kommunen.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene slik at du når dine mål for å mestre en selvstendig hverdag. For å oppnå dette setter vi opp en treningsplan sammen med deg ut ifra dine mål. Underveis evalueres mål og treningsplan justeres ved behov.

Hva forventer vi av deg?

Det forventes at du er villig til å gjøre en innsats og delta aktivt for å gjenvinne det du tidligere har mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.