Bakgrunn

Det var i forbindelse med at Mandal kirke feiret 100 år den 1. juli 1921 at Mandal fikk bystatus. 2021 er derfor både et 200 års jubileum for Mandal kirke og et 100 års jubileum for byen.

Basert på det vi vet i dag, legger vi opp til en storstilt feiring, men ser at pandemien kan legge en demper på hva vi får anledning til å gjennomføre. 

 

Har du innspill? Kom på møte eller send e-post

Har du innspill til komiteen ønsker vi gjerne at du kommer på innspillsmøte i Buen:

Når: Mandag 24. august
Hvor: I Buen kulturhus
Klokken: 17.00-19.00


Du kan også sende innspill på e-post: byjubileet2021@lindesnes.kommune.no


Ordføreren vil kort presentere komiteens arbeid og tanker så langt, men møtet har først og fremst til hensikt å ta imot alle gode innspill fra privatpersoner, fra lag & foreninger, fra næringslivet og ellers alle som ønsker å bidra.

Vil du være med i planleggingen?

Planen er å etablere undergrupper til komiteen. Undergruppene fokuserer på forskjellige fagfelt og foreløpig har vi pekt ut områdene:

Musikk & underholdning
Frivillige lag & foreninger
Unges deltakelse – barn & unge
Mat & drikke
Historien om Mandal – 100 år (koordinert med kirkens historiekomite)
Markedsføring & design / grafisk
Handel & næringsliv.

Vi ønsker medlemmer i alle disse fagkomiteene som nevnt i punktet over. Spill gjerne inn navn eller foreslå deg selv på et felt du ønsker å bidra.

Forslag og innspill kan sendes på e-post til: byjubileet2021@lindesnes.kommune.no
 

Jubileumskomiteen

Jubileumskomiteen består av:
Even Tronstad Sagebakken
Asle Nesland (Venstre) , valgt av kommunestyret
Lill Tony Larsen Ramvik (FrP), valgt av kommunestyret
Frida Grimestad Udøy, BU representant
Johannes Strømberg, BU representant
Bjørn Arve Bentsen, leder av Mandal kirkes 200 års jubileum
Kyrre Jordbakke, rådmann
Alfred Solgaard, kultursjef