Graf over andel vaksinerte

I grafen ser du oversikt over hvor stor andel av befolkningen i de ulike aldersgruppene som har fått vaksinen per 1. februar 2021. Mørkeblå søyle er dose 1 og lyseblå søyle er dose 2. Grafen er oppdatert 1. februar og oppdateres ukentlig.

Vaksine til alle over 85 år i løpet av neste uke

Dersom vi får like mange doser til neste uke, vil vi ha nok doser til å få vaksinert eller gitt tilbud om vaksine til alle over 85 år i løpet av neste uke. Vaksineringen kan gå noe senere dersom det er mange som må få vaksinen satt i eget hjem.

- Det er veldig gledelig at dette skjer så fort, og at så mange i risikogruppen kan bli beskyttet mot smitte, forteller rådmann Kyrre Jordbakke.

For mange i risikogruppen har koronapandemien medført bekymringer og begrenset med sosial omgang.

- Mange som kommer hit forteller at de har vært bekymret for å bli smittet eller smitte andre, og at dette har begrenset dem i hverdagen. De gir tydelig uttrykk for at vaksinen gir en trygghet og et håp om at hverdagen snart er tilbake til normalen, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath.

Se kommuneoverlegen orientere om status for vaksinering

374 personer er vaksinert

Ved inngangen til februar har 374 personer i Lindesnes kommune vaksinert mot koronaviruset. Dette er beboere i sykehjem og omsorgsboliger, noen innbyggere over 85 år og helsepersonell.

Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

Vaksinen beskytter deg fra å bli smittet av koronaviruset, eller bidrar til å gjøre sykdomsforløpet midlere uten alvorlige bivirkninger.

Jo flere som vaksinerer seg, jo større er sannsynligheten for at vi kan opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, og videre gjenåpne samfunnet. Altså – jo flere som vaksinerer seg, jo fortere kan vi komme til en normal eller tilnærmet normal hverdag.

Er det bivirkninger av vaksinen?

Vaksinen er testet i store studier på mange tusen mennesker før den ble godkjent. Etter godkjenning har over 1 millioner mennesker fått vaksinen.

Vanlige bivirkninger er:

  • Vondt på stikkstedet
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Vondt i kroppen
  • Frysninger og feber.

Disse bivirkningene er ubehagelige, men går over etter noen få dager.

Ingen langtidsbivirkninger er oppdaget foreløpig.

Dersom noen opplever uvanlige bivirkninger kontaktes lege eller helsepesonell og dette offentliggjøres på Legemiddelverkets nettsider.

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om vaksinene testes grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.

Registrer deg for vaksinen

Hvis du er over 65 år og ønsker å ta koronavaksinen ønsker vi at du registrerer deg digitalt her eller ved å ringe vaksinetelefonen 468 38 068 (åpent kl 09-11 og 12-14 mandag-fredag)

Vi ønsker helst at du registrerer deg digitalt. Synes du dette er vanskelig, har du kanskje venner eller familie som kan hjelpe deg. Du kan også få hjelp på kommunens innbyggertorv på Buen kulturhus, Kulturtorvet på Vigeland eller Øyslebø oppvekstsenter.

Vaksinering skjer i prioritert rekkefølge. Vi starter med de eldste først. Du blir kontaktet når det er din tur. 

Mer om vaksinen

Les mer om vaksinen her.