Vaksinering i uke 11

Grafene viser hvor stor andel av innbyggerne i Lindesnes kommune som er vaksinert i de ulike aldersgruppene. Den lyseblå søylen representerer de som har takket nei til vaksine og de som ikke skal ha av medisinske grunner.  

 

Neste uke (uke 11) får vi 276 doser med vaksine fra Pfizer/BioNTech. Vaksinedosene går hovedsakelig til førstegangsvaksinering av eldre.

I løpet av neste uke vil det kun være noen svært få personer som gjenstår, før alle over 80 år er vaksinert. De som gjenstår blir vaksinert uken etter.

De over 80 som ennå ikke er kalt inn, er ikke glemt. De vil bli kontaktet og får tilbud om vaksinen i løpet av de to neste ukene.

Plan for vaksinering

Siden vaksineringen med AstraZeneca er satt på vent inntil sikkerhetsavklaringen er avsluttet, er det vanskelig å gi prognoser for hvor mange vi kommer til å vaksinere i tiden fremover.

Vi kommer til å få leveranser av vaksinen fra Pfizer/BioNTech ukentlig - både i uken før påske og i påskeuken. Det blir ingen stopp i vaksineringen i påskeuken. Hvis det er nødvendig, vil vi vaksinere også på helligdagene i påskeuka.

Hvis vi får like mange vaksinedoser i ukene fremover, som vi får i neste uke, vil vi kunne begynne å vaksinere de mellom 75 og 79 år i uke 12 og 13. Men tallet er veldig usikkert.  

Nå skal vi avklare om AstraZeneca-vaksinen er trygg

Torsdag stanset vi vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen i Lindesnes kommune. Nå skal vi få avklart om vaksinen er trygg eller ikke. Hvis vaksinen er trygg, kan vi fortsette vaksineringen med AstraZeneca. Hvis ikke den er trygg, vil vi ikke sette flere doser med denne vaksinen.  

Eldre som er satt opp til vaksinering får vaksinen fra Pfizer/BioNTech og kan møte opp som vanlig.