Kontakt Idrettskonsulenten ved spørsmål om adgangsbrikke/nøkler til idrettsanlegg eller feil/mangler som skal meldes til vaktmester/byggdrifter.