Enhetsleder/rektor - Trond Storaker

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Trond Storaker
Telefon: 38 27 32 73
Send enhetsleder e-post

Inspektør - Hege Hartviksen

Kontaktinformasjon

Inspektør: Hege Hartvigsen
Telefon: 38 27 32 70
Send inspektør e-post

SFO-leder - Lise Farestad

Kontaktinformasjon

SFO-leder Lise Farestad
Telefon: 38 27 32 80
Send leder for SFO e-post

Om skolen

Skolen tar imot elever fra områdene Malmø, Kleven, Ime, Vik, Berge, Håland, Skjernøya, Tregde, Skeie og Harkmark. Skolen har dette skoleåret 470 elever fordelt på tre til fire paralleller, til sammen 23 klasser.

Skolen ble tatt i bruk i 1966, og har blitt påbygd flere ganger siden. Siste gang i 2006, da vi fikk nytt administrasjonsbygg med gymsal, formingsrom og musikkrom.