UDIs nettsider

På UDIs nettsider finner du blant annet informasjon om:

  • kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger
  • ukrainske borgere som vil til Norge
  • ukrainske borgere som vil være i Norge

 

Telefon

UDI har opprettet et eget telefonnummer som ukrainere kan bruke hvis de har spørsmål. 

Telefonnummeret er 23 35 16 00, linjevalg 8.

Telefonen er betjent mandag-fredag klokka 10.00-15.00.