Om coronaviruset

Coronaviruset fører som regel til mild influensaliknende sykdom. I tillegg er det registrert tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen. Sykdommen smitter som influensa på følgende tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

 

Forhindre smitte

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

 

Når søke legehjelp?

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. 

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Informer legen om hvor og når du eventuelt har vært på reise, og husk å ring fastlegen eller legevakten før du kommer til undersøkelse.

Undersøkelse av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina er ikke nødvendig.