Det er kommunen som er ansvarlig for å skaffe vikarer og nye fastleger. Vi har, som mange andre kommuner i landet, utfordringer med å rekruttere fastleger og vikarleger, og da spesielt til lengre vikariater.

Kommunen arbeider målbevisst for å skaffe nye fastleger og vikarer i ledige fastlegehjemler. Kommunen har mer eller mindre kontinuerlig hatt ute stillingsannonser for å forsøke å dekke opp de ledige fastlegehjemlene. Selv om det har vært krevende, har vi lykkes i å rekruttere nye dyktige fastleger og vikarleger i mange ledige hjemler. I flere tilfeller har det tatt lengre tid enn ønsket.  

Nå har vi igjen stillingsannonse ute hvor vi søker etter fastleger, så dette er en utfordring.

Er du i tvil om hvem som er din fastlege eller midlertidige lege?

Hvis du er i tvil om hvem som er din fastlege eller din midlertidige vikarlege, kan du finne oppdatert informasjon ved å logge inn på nettsidene til Helsenorge. Her kan du også bytte fastlege om du ønsker det.