Helsenorge

Helsemyndighetenes informasjonstelefon telefon 815 55 015 eller bruk chatboten på Helsenorge.no

 

Diabeteslinjen

Lurer du på noe om diabetes og korona? Ring Diabeteslinjen på telefon 815 21 948 eller klikk deg inn på diabetes.no

Frivillighetens koronalinje

Telefon 23 12 00 80 (åpen klokken 09.00 – 15.00 alle dager)

Tjenesten driftes av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

​Kreftforeningen

Snakk med Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat på kreftforeningen.no

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)

Har du lungesykdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL