Forrige uke meldte vi om at det var registrert flere smittetilfeller i rusmiljøet, og at Lindesnes kommune gikk i gang med en omfattende smittesporing.

Nærmere 30 personer ble testet i forrige uke, og 13 personer ble testet denne uken for andre gang. Ingen av disse har testet positivt. Siste påviste tilfelle var tirsdag i forrige uke.

Det er veldig gledelig, og alt tyder så langt på at vi har klart å stoppe smitten fra å spre seg.

Helsepersonell har den siste uken gjort en god jobb med å følge opp og ivareta de som er berørt.  
De har drevet oppsøkende virksomhet og testet personer der hvor de har befunnet seg, og alle har fått tilbud om testing. De som har hatt behov for det, har fått tilbud om bosted, og mat og medisiner har blitt levert til personer i isolasjon og karantene.

Vi opplever at miljøet har håndtert dette på en god måte.