Etter 22 år i kommunen, og 5 år ved Lindesnes læringssenter, takker Inger Johanssen av som renholder og går inn i pensjonisttilværelsen. Det siste året har hun stått i fremste rekke for å hindre smitte ved Lindesnes læringssenter. Sammen har vi gjort en god jobb, uten et eneste smittetilfelle ved skolen. 

Inger synes det har vært fint å vaske ved Lindesnes læringssenter. Både ansatte og deltakere har møtt henne med et smil og på en inkluderende måte. 

Lindesnes læringssenter takker henne for innsatsen hun har lagt ned hos oss. Vi ønsker henne en god pensjonisttilværelse.