Vedtaket trer i kraft umiddelbart og gjelder til og med 22. desember. Du kan lese vedtaket i sin helhet her.

14. desember innførte regjeringen nye nasjonale regler for karantene som sier at barn under 18 år som er nærkontakt til en smittet er unntatt fra karantenekravet, med mindre de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en person som er smittet.

Hvorfor karantene?

Kommuneoverlegen er bekymret for smittesituasjonen i de skolene hvor det er høyt smittetrykk og mange i karantene.

- De nye nasjonale karantenereglene gjør det vanskelig å opprettholde en god smittevernfaglig drift. Jeg mener det er stor sjanse for videre smitte til resten av kohorten, dersom det kommer inn smitte i en klasse eller en barnehagekohort. Jeg mener derfor det er nødvendig å innføre smittekarantene for disse kohortene, forklarer Lütcherath.

Kommuneoverlegen mener et slikt vedtak vil redusere muligheten for at mange elever og ansatte blir eksponert for smitte før julehøytiden, med de negative konsekvensene dette kunne medført for dem og deres nærmeste.

Kan forlenges

Det kalles inn til ekstraordinært formannskapsmøte mandag 20. desember Klokken 16.00. Formannskapet skal da ta stilling til en eventuell forlengelse av forskriften om nærkontaktkarantene for barn under 18 år.