Hvem, hva og hvor mye

Innovasjon Norges virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet, eller i arbeidet med en ny idé. Les mer om hvem som kan søke, hva det kan søkes til og hvor mye Innovasjon Norge kan bidra med på nettsidene deres, se under artikkelen under Lenker. 

Søknader skal sendes elektronisk fra Innovasjon Norges nettside.

 

Vedlegg til søkanden

Dokumenter som skal vedlegges søknader til Innovasjon Norge:

  • Skattemelding for begge ektefeller siste 2 år.
  • Næringsoppgave, skjema landbruk siste 2 år.
  • Teknisk plan/ tegninger.
  • Kostnadsoverslag, inkludert tilbud fra leverandør.
  • Driftsplan/ lønnsomhetsvurdering – kontakt f.eks. TINE, NORTURA, Norsk Landbruksrådgiving Agder, Lindesnes Næringshage.
  • Godkjent byggemelding – kontakt byggesaksavdelingen i kommunen.
  • Leieavtaler, 10 års jordleieavtaler i grovfôrbaserte produksjoner (for 70 % av arealet som kreves etter utbygging), 5 års avtaler om melkekvote.
  • Finansieringstilsagn fra bank hvis du ikke søker lån i Innovasjon Norge.
  • Verdivurdering av eiendommen (takst) hvis du søker om lån hos Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner i kommunen

Juletre og pyntegrønt, øvrig skog: Christian Aas, arnar.christian.aas@lindesnes.kommune.no

Øvrige saker: Kirstine Fuskeland, kirstine.fuskeland@lindesnes.kommune.no