I løpet av de siste årene har man fått en økende forståelse for at det faktisk er nødvendig og viktig å bevare flere arkiver fra privat sektor. Etter loven er det nemlig bare offentlig forvaltning som er pålagt å bevare arkivene sine for framtida. På tross av dette er det heldigvis mange institusjoner og ildsjeler som i årevis har bidratt til at mange privatarkiver har blitt bevart.

Det trengs likevel mye mer hvis vi ønsker å ha en helhetlig og balansert samfunnsdokumentasjon. Vi mener at privat sektor burde utgjøre en mer likeverdig del av de bevarte arkivene i vårt fylke, fordi det dreier seg om å få bevart en mest mulig fullstendig dokumentasjon av fortiden vår og av vår felles kulturarv.

Privat virksomhet er en sentral del av Agders historie

Privat virksomhet omfatter alt fra primærnæringer som jordbruk, skogbruk, bergverk, fiske og fangst, til skipsfart og maritime virksomheter, industri, energi, turisme og mangfoldige servicevirksomheter. Aktiviteten til de politiske partiene, lagene og alle typer foreninger utgjør også en stor del av historien. Det samme kan også gjelde arkiver fra private personer.

Målet vårt er å få bevart et bredt spekter av privatarkiver og å gjøre dem tilgjengelige for publikum.

Samarbeid mellom Lindesnes kommune og statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand er en sentral aktør og samarbeidspartner i privatarkivarbeidet, og vil gjerne bistå med hjelp til innsamling. Arkivene blir avlevert eller deponert ved Statsarkivet - etter avtale. De blir ordnet og katalogisert. Katalogene til de ordnede arkivene blir så publisert på internett - i den
nasjonale, søkbare databasen Arkivportalen. Eventuelle sensitive opplysninger kan skjermes for innsyn.

Det meste er av interesse – har du noe selv, eller kjenner du noen som har slike arkiver? Ta gjerne kontakt!

Eksempler på arkiver som statsarkivet har samlet inn

Mandals Teppeveveri/Mandaltepper, Fundia Mandal Stål og Båtservice Verft, Gårdsarkiv Sangvig i Søgne, Brødrene Repstads Karosserifabrikk A/S Søgne, Bygdefolkets Studieforbund Agder. Arkivet etter skipper og lærer Bernt Larsson-Fedde, Godtemplarungdomslaget "Fjeld" – og mange flere.

Kontakt

LIndesnes kommune anbefaler derfor bedrifter, foreninger, lag og privatpersoner om å ta kontakt med kommunen eller Statsarkivet i Kristiansand hvis de har arkivmateriale som de mener bør bevares.
Statsarkivet vil da medvirke til at arkivene blir ordnet og bevart, slik at de kan være til bruk for interesserte. Store og små arkiver vil på den måten kunne søkes opp av alle og vil være tilgjengelige for framtida.

Kontaktperson i Lindesnes kommune

Jorunn Tryland

 

Kontaktpersoner i Statsarkivet:

Kristin Lindqvist og Roald Henrik Tjorteland