Postliste - offentlig journal

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Du vil kun få tilgang til dokumenter som er offentlige. 

Klikk for postliste

Hvordan finner sak i innsynsløsningen?

  • Søk på saksnummer - eks. 20/0086
  • Søk på gårds- og bruksnummer
  • Søk ved hjelp av stikkord - eks. skjellsand, gatenavn osv. 

eByggesak - innsyn i byggesøknader

Vi har nettopp tatt i bruk innsynsløsningen i e-Byggesak. Du vil etterhvert kunne søke opp byggesaker i denne løsningen.

eByggesak - innsyn i byggesøknader

Innsyn og bestilling av dokumenter

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager. 
Det regnes som et avslag hvis vi ikke har svart innen fem arbeidsdager fra vi fikk kravet.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.


Be om innsyn i sak

Send dokumentsenteret epost

Personvernombud

Kommunens innbyggere skal kunne kontakte personvernombudet med alle spørsmål knyttet til hvordan kommunene behandler deres personopplysninger, og om hvordan de kan utøve sine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

Personvernombud for Lindesnes kommune

Guro Gidske er personvernombud for DDV-kommunene Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral og Lindesnes.

Dersom du har spørsmål eller henvendelser til personvernombudet kan du ta direkte kontakt på e-post eller telefon 926 48 147.

Skriftlige henvendelser merkes «Personvernombud» og sendes til DDV, Hestehaven 2A, 4520 Lindesnes

Les mer om personvernombudets oppgaver, dine rettigheter med mer