Postliste - offentlig journal

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Du vil kun få tilgang til dokumenter som er offentlige. 

Hvordan finner sak i innsynsløsningen?

  • Søk på saksnummer - eks. 20/0086
  • Søk på gårds- og bruksnummer
  • Søk ved hjelp av stikkord - eks. skjellsand, gatenavn osv. 

Lindesnes kommune - før 01.01.2020

"Gamle" Lindesnes kommunes eInnsyn er åpen, men viser kun dokumenter fram til 1. januar 2020.

Mandal kommune

Mandal kommunes eInnsyn er åpen, men viser kun dokumenter fram til 1. januar 2020.

Marnardal kommune

Marnardal kommunes eInnsyn er åpen, men viser kun dokumenter fram til 1. januar 2020.

Innsyn og bestilling av dokumenter

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager. 
Det regnes som et avslag hvis vi ikke har svart innen fem arbeidsdager fra vi fikk kravet.

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.